| 24 خرداد 1400

 

 

En | Fa

توئیت

ساخت 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی رونق تولید مسکن می‌تواند آرامش و ثبات را به بازار آشفته مسکن برگرداند.
ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
در طرح باز آفرینی شهری باید زمینه ایجاد کسب و کارهای خاص متناسب با استعدادها و ظرفیت های محلات مورد هدف طرح فراهم شود تا در کنار ایجاد واحدهای مسکونی جدید، اشتغ...
ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
توجه به امر تولید از ابعاد گوناگون موجب برکات فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد. رشد شاخص اشتغال، عدم وابستگی به واردات، تناسب عرضه و تقاضا و در نتیجه ثبات قیمت‌ه...
ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398

جستجو

برچسب ها