برگزاري كارگاه آموزشي با محوريت ادارات راه و شهرسازي هرمزگان

 برگزاري كارگاه آموزشي با محوريت ادارات راه و شهرسازي هرمزگان

در راستاي آموزش و ارتقاء سطح علمي دانش روز شهرسازي و معماري و پاسخگويي مناسب به شهروندان و همچنين حل مشكلات و معضلات شهري، آموزش حرفه اي و ارتقاء سطح دانش شهرسازي روساي ادارات راه و شهرسازي یک دوره آموزشی برگزار شد.
دوشنبه، 17 مهر 1396 | امتیاز: Article Rating

دکتر ابراهیم رستم گورانی سرپرست مدیریت شهرسازی و معماری راه و شهرسازی در این کارگاه گفت: طرح هاي توسعه و عمران شهري به منظور تدوین برنامه و تعیین جهات توسعه شهر و تامین نیازمندی های آن، بر مبنای پیش بینی ها و اهداف توسعه شهری و به جهت ايجاد نظم و انضباط فضايي و كالبدي تهيه مي شود، اين طرح كه خط‌مشي اصولي و كلي سياست‌هاي شهري را تعيين مي‌كند، پايه و اساس اجراي تمامی پرو‌ژه هاي عمراني و برنامه هاي توسعه فيزيكي در ابعاد سكونت و فعاليت در حيطه محدوده و حريم شهري مي باشد.
وي عنوان كرد كه در راستاي تعادل بخشي به شهرها، توسعه متعادل و متوازن شهر و توزيع مناسب كاربريها بر اساس رويكردهاي شهري است كه طرح هاي جامع و تفصيلي تهيه مي شوند و اين طرح ها به عنوان راهبرد اجرايي براي فعاليت هاي روسای ادارت شهرستانهای استان ملاك عمل قرار مي گيرد و توجه به رعايت ضوابط شهرسازي و معماري در ساخت و سازها مي تواند يكي از وظايف و مسئوليتهاي مهم ادارات شهرستانها باشد.
در ادامه كارشناسان حوزه شهرسازي و معماري درباره مسايل مختلف شهرسازي از جمله آماده سازيها، تراكم و سرانه ها، كاربريها، طرح هاي جامع و تفصيلي شهرهاي استان، ضوابط و مقررات طرح هاي جامع و تفصيلي مطالبي را ارائه دادند.


تصاویر
  • برگزاري كارگاه آموزشي با محوريت ادارات راه و شهرسازي هرمزگان
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

برچسب ها