بررسي طرح ويژه بندركنگ با رویکرد حفظ میراث فرهنگی

 بررسي طرح ويژه بندركنگ با رویکرد حفظ میراث فرهنگی

سرپرست مديريت شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي هرمزگان از بررسي و هم انديشي در زمينه تدوين شرح خدمات طرح ويژه شهر بندركنگ در كميته تخصصي معماري، طراحي شهري و بافتهاي واجد ارزش خبر داد.
ﺳﻪشنبه، 17 مرداد 1396 | امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی، ابراهيم رستم گوراني، درخصوص تهيه طرح ويژه بندركنگ گفت: نظر به اتمام افق طرح هاي تفصيلي و جامع شهر بندركنگ و نيز پيرو مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مورخ 25/2/96 پيرامون لزوم تهيه طرح ويژه براي شهر تاريخي بندركنگ، مبني بر لزوم طرح ويژه براي كل شهر بندركنگ با رويكرد حفاظت از ميراث فرهنگي، تاريخي، زيست محيطي و طبيعي شهر و ارزشهاي ملموس و ناملموس موجود در آن در طرح توسعه شهر و كليه ضوابط و مقررات، منشورها و آيين نامه هاي ملي و بين المللي و در هماهنگي با برنامه مديريتي ثبت جهاني بندركنگ تهيه شد.
وی افزود: در اين راستا و با هدف جلوگيري از تهيه طرح هاي متعدد و موازي، شرح خدمات پيشنهادي طرح ويژه شهر بندركنگ با رويكرد حفظ آثار تاريخي و ثبت جهاني، پس از بررسي و هماهنگي در جلسه اي با حضور نماينگان اداره كل ميراث فرهنگي، محيط زيست، دفتر فني استانداري و شهرداري بندركنگ مورد بررسي قرار گرفته و برای هم انديشي و تصميم گيري نهايي در زمينه تدوين شرح خدمات، در كميته تخصصي معماري، طراحي شهري و بافتهاي واجد ارزش با حضور سركار خانم مهندس مالواجرد به عنوان مديركل محترم دفتر معماري و طراحي شهري وزارت راه و شهرسازي، مدير شهرسازي و معماري راه و شهرسازي، نمايندگاه استانداري هرمزگان، ميراث فرهنگي، شهرداري و شوراي اسلامي شهر بندركنگ مطرح و مورد بررسي و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و پس از ارائه ديدگاهها و نقطه نظرات اعضا، مقرر شد كه اين شرح خدمات مطابق با نظرات ارائه شده توسط اعضا تهيه شود.
گوراني خاطرنشان كرد، پس از تائيد شرح خدمات طرح ويژه بندركنگ در كميته فني شورايعالي شهرسازي و معماري، با توجه به اهميت طرح، راهكارهايي براي نحوه انتخاب مشاور اصلح با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي انجام پذيرفته و مراحل عقد قرارداد و شروع تهيه طرح بندركنگ به سرعت عملي خواهد شد.

تصاویر
  • بررسي طرح ويژه بندركنگ با رویکرد حفظ میراث فرهنگی
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

برچسب ها