بررسي بازنگري طرح تفصيلي شهر رودان

  بررسي بازنگري طرح تفصيلي شهر رودان

معاون شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان از بررسي بازنگري طرح تفصيلي شهر رودان در جلسه كميته فني كميسيون ماده پنج قانون شورايعالي شهرسازي و معماري خبر داد.
یکشنبه، 20 مرداد 1398 | امتیاز: Article Rating
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، ابراهیم رستم گوراني با بیان اینکه بازنگري طرح تفصیلی شهر رودان در شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مطرح گرديده است، عنوان کرد: تهيه طرح تفصيلي شهر رودان پس از طي سال ها و گذشت افق زماني طرح تفصيلي ملاك عمل، با همكاري شهرداري رودان و راه و شهرسازي هرمزگان با مشاور ذيصلاح شهرسازي جهت بازنگري در ارديبهشت ماه سال 1396 آغاز شد.

وي افزود: جلسه کمیته فنی كميسيون ماده پنج قانون شورايعالي شهرسازي و معماري به منظور تعيين راهبردها و اهداف كلي در تهيه طرح تفصيلي رودان با حضور شهردار و مهندسين مشاور در اداره كل راه و شهرسازي استان برگزار شد.

معاون شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان اضافه كرد: رودان به عنوان يكي از مهمترين شهرها در شرق استان هرمزگان از اهميت ويژه اي به لحاظ جمعيتي، اقتصاد و كشاورزي برخوردار است.

گورانی گفت: برهمین اساس نظم بخشی به ساخت و سازهای شهری رودان از طریق تهيه و اجراي دقيق و صحيح طرح هاي تفصيلي و ایجاد ساز و کارهای قانونی با توجه به گسترش پویش شهرنشینی اين شهر، مهمترین هدف شهرسازی و مديريت شهري براي اين طرح است.

وی در تشریح جزئیات بازنگری طرح تفصيلي شهر رودان گفت: این شهر در سال 96 داراي 36196 نفر جمعیت بوده است كه در افق طرح با محدوده اي به ميزان 1075هكتار و جمعيت 44930 نفر پيش بيني شده است.

معاون شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان یکی از دستاوردهای مهم تهيه طرح تفصیلی را زیست پذیری شهرها دانست و کیفی‌سازی‌ زندگی را از جمله دلایل تهيه طرح تفصیلی عنوان کرد.

گورانی اظهار داشت: با توجه به ماهيت كشاورزي اين منطقه، رويكرد اصلي در تهيه طرح تفصيلي شهر رودان حفظ اراضي زراعي و باغي موجود و جلوگيري از تخريب اين اراضي مي باشد زيرا در طرح هاي تفصیلی فقط کالبد شهری مدنظر نیست بلكه بهبود زیست شهری شهروندان، هدف اساسی اینگونه طرح‌هاست.
تصاویر
  •  بررسي بازنگري طرح تفصيلي شهر رودان
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

برچسب ها