15 آذر 1398
En | 

  مدیر کل: مهندس آرش رضایی

  ملاقات حضوری: سه شنبه هر هفته

  • ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
   روابط عمومی
   اداره ارتباطات و اطلاع رسانی
   در طرح باز آفرینی شهری باید زمینه ایجاد کسب و کارهای خاص متناسب با استعدادها و ظرفیت های محلات مورد هدف طرح فراهم شود تا در کنار ایجاد واحدهای مسکونی جدید، اشتغال و فعالیت های اقتصادی نیز رونق گیرد.
  • ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
   روابط عمومی
   اداره ارتباطات و اطلاع رسانی
   توجه به امر تولید از ابعاد گوناگون موجب برکات فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد. رشد شاخص اشتغال، عدم وابستگی به واردات، تناسب عرضه و تقاضا و در نتیجه ثبات قیمت‌ها، افزایش ارزش پول ملی و… از نکات مثال زدنی امر رونق تولید است.
  • ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
   روابط عمومی
   اداره ارتباطات و اطلاع رسانی
   ساخت 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی رونق تولید مسکن می‌تواند آرامش و ثبات را به بازار آشفته مسکن برگرداند.