مدیر کل: مهندس آرش رضایی

    ملاقات حضوری: سه شنبه هر هفته

    • چطور در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کنیم؟
      وام طرح اقدام ملی مسکن ۷۵ میلیون تومان است و نرخ سود بازپرداخت این وام ۱۸ درصد در نظر گرفته شده. دوره ساخت خانه‌ها حداکثر دو سال است و بعد از آن پرداخت اقساط شروع می‌شود. دوره بازپرداخت اقساط وام طرح اقدام ملی مسکن، حدود ۱۰ سال است و اقساط ماهانه آن حداقل یک و نیم میلیون تومان خواهد بود.
      ادامه ...