شماره: 10018
1395/11/16
ريشه تصرفات اراضي ملي را بايد خشكاند
ريشه تصرفات اراضي ملي را بايد خشكاند

نماينده ولي فقيه در استان هرمزگان خواستار برخورد جدي با منشاء تخلفات در تصرف زمين و تجاوز به حريم دريا شد.

به گزارش روابط عمومي راه و شهرسازي هرمزگان، آيت الله غلامعلي نعيم آبادي در دوازدهمين هم انديشي شوراي حفظ حقوق بيت المال افزود: من در جايگاهي كه داشتم وقوع تخلفات زيادي را طي سال ها متذكر شدم كه گاها از سوي دست اندركاران وقت مورد بي توجهي قرار مي گرفت.

وي افزود: در برخورد با تخلفات با خودداري از واگذاري انشعاب آب و برق مشكل حل نمي شود بلكه در اين زمينه بايد ريشه را خشكاند. در اين راه هر مسوولي هم كم كاري كرده است بايد با او برخورد كرد.

امام جمعه بندرعباس همچنين به رسمي كردن برخي تخلفات اشاره كرد و بيان داشت: متاسفانه برخي تخلفات از كميسيون ماده پنج شكل مي گيرد و اين كميسيون نبايد مجوزهاي بي مورد صادر كند.

آيت الله نعيم آبادي، به مجوز ساخت بازار ماهي فروشي در حريم ساحل اشاره كرد و افزود: كميسيون ماده پنج حق ندارد مجوز ساخت و ساز در حريم دريا را بدهد و در اين زمينه فقط هيات وزار مي تواند ورود پيدا كند.

نماينده ولي فقيه در استان هرمزگان تصريح كرد، اگر طي سال هاي گذشته تجاوز به حريم دريا را متذكر نمي شدم، بندرعباس امروز ساحل نداشت و در اين زمينه از دستگاه قضايي بايد قدرداني كرد.

وي گفت: در دولت گذشته استاندار وقت بر خلاف قانون كلنگ طرحي را زد كه تخلف بود و اين از نظر عموم مشاركت در امر خلاف است و بايد بت آن برخورد شود.
حق انتشار محفوظ است ©