نظرسنجي الكترونيكي

فرم الکترونیکی دریافت نظرات و پیشنهادات در رابطه با بهبود نحوه ارائه خدمات

این فرم الکترونیکی جهت آگاهی از میزان رضایت شهروندان از خدمات ارائه شده از طریق میز خدمت الکترونیکی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان ایجاد گردیده است. شما شهروند گرامی می توانید ضمن تکمیل فرم نظرسنجی نسبت به ارسال پیشنهادات خود در رابطه با بهبود ارائه خدمات موردنظر خود اقدام فرمائید.
 

 با تشكر    

Loading
  • 1 2 3 4 5
    ضعیف عالی
  • 1 2 3 4 5
    ضعیف عالی