فرم نظر سنجي الكترونيكي

پرسشنامه سنجش میزان رضایت ارباب رجوع از خدمات

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمائید.

با تشکر

Loading

 • عالي خوب متوسط ضعيف
  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک موردنیاز برای ارائه خدمات
  انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
  نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
  بموقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادات شما
  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواستها
  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
  تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"
  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
  نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات بصورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه
  ارائه چندباره اطلاعات یا اطلاعات تکراری به بخش های مختلف
  احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت
  احساس رضایت از خدمت دریافت شده
 • چنانچه علاوه بر موارد فوق، مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه موردنظر خود دارید، مرقوم فرمائید.