عنواندسته‌بندیحجم توضیحاتتعداد دانلود
فراخوان واگذاري زمين بصورت اجاره به شماره با كاربري انبار ذخيره و نگهداري 97/36مزايدات371.42 KBدانلودبه شرح آگهي پيوست0
فراخوان واگذاري زمين با كاربري تاسيسات و تجهيزات به شماره 97/35مزايدات506.66 KBدانلودواگذاري يك قطعه زمين به مساحت 3000 مترمربع با پلاك فرعي 514 و اصلي 3 با كاربري جايگاه سوخت واقع در شمال بزرگراه شهيد رجايي بندرعباس0
ویرایش فراخوان واگذاري زمين بصورت اجاره شماره 97/34 مزايدات437.16 KBدانلودواگذاري يك قطعه زمين بصورت اجاره در حريم شهر بندرعباس به مساحت 10708/36 به پلاك فرعي 14 و اصلي 5 جهت اجري طرح بتن آماده0
مزایده تعداد169 قطعه زمین ازاراضی 350 هکتاری مزایده938.70 KBدانلودشرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعداد169 قطعه زمین ازاراضی 350 هکتاری واقع در شمال شهر بندرعباس با کاربری مسکونی را با شرایطی استثنایی به صورت" نقد"و " نقد و اقساط" با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند1224
 عنواندسته‌بندیحجم تاریخ ایجادتوضیحات
اسناد عمومي و برگ پيشنهاد قيمت اسناد عمومي11.90 MBدانلود1395/11/13فايل پيوست شامل اسناد عمومي و بخشنامه ها و برگ پيشنهاد قيمت و ... مي باشد.
اسناد عمومی و فرم پیشنهاد قیمت تجدید مناقصات روکش آسفالت محور روستایی شرق جاسک و سیریکاسناد عمومی روکش آسفالت شرق جاسک و سیریک11.44 MBدانلود1395/12/09فرم پیوست شامل بخشنامه ها و تعهد نامه ها و فرم پیشنهاد قیمت و... میباشد.