کدپیشخوان استان شهرستان آدرس
72371009 هرمزگان بندرعباس بندرعباس یادبو (میدان شهدا )
72371076 هرمزگان بندرعباس بندرعباس خ سیدجمال چهار راه فاطمیه
72371058 هرمزگان بندرعباس بندرعباس سه راه جهان بار
72371096 هرمزگان بندرعباس بندرعباس رسالت شمالی چهارراه پردیس
72371057 هرمزگان بندرعباس بندرعباس چهارراه نخل ناخدا
72371072 هرمزگان بندرعباس بندرعباس-کوی ملت-بلوار ملت
72371062 هرمزگان بندر عباس بندرعباس -بلوار امام حیسن (ع) تقاطع بلوار شفا
72371081 هرمزگان بندر عباس بندرعباس-سه راه جهانبار
72371139 هرمزگان بندرعباس بندرعباس -فلکه برق
72371071 هرمزگان بندرعباس بندرعباس-بلوار جمهوری اسلامی-20متری شاهد
72371101 هرمزگان بندرعباس خیابان امام موسی صدر شمالی
72371054 هرمزگان بندرعباس بلوار جمهوری درخت سبز
72371170 هرمزگان بندرعباس گلشهر شمالی کوی نواب نبش
72371056 هرمزگان بندرعباس بندرعباس-روبرو فروشگاه
72371135 هرمزگان بندرعباس میدان شهربانی قدیم
72371131 هرمزگان بندرعباس فلکه برق- بین برق و بلوکی
72371003 هرمزگان بندرعباس درخت سبز 20 متری سبز
72371102 هرمزگان بندرعباس میدان قدس کوچه قدس 2
72371122 هرمزگان بندرعباس بندرعباس- مصطفی خمینی
72371097 هرمزگان بندرعباس زیبا شهر بلوار جلال آل احمد
72371116 هرمزگان بندرعباس شهرک توحید
72371106 هرمزگان بندرعباس بندرعباس -بلوار امام خمینی روبروی معبد هندوها
72371155 هرمزگان بندرعباس محله سید کامل
72371053 هرمزگان بندرعباس بندرعباس -خیابان فلسطین
72371098 هرمزگان بندرعباس بندرعباس -بلوار جمهوری اسلامی سربالائی کمربندی
72371126 هرمزگان بندرعباس بندرعباس -بلوار شهید حقانی
72371117 هرمزگان بندرعباس بندرعباس-نرسیده به میدان یادبود
72371055 هرمزگان بندرعباس بندرعباس -بلوار دانشگاه نرسیده به بلوار امام حسین (ع)
72371043 هرمزگان بندرعباس بلوار امام خمینی پاساژهرمز
72371044 هرمزگان بندرعباس بندرعباس -خیابان 15خرداد
72371166 هرمزگان بندرعباس بندرعباس بلوار جمهوری اسلامی خیابان شهید جعفری

توابع بندرعباس
72371103 هرمزگان تخت بندرعباس شهر تخت شهرک شهید رجبی
72371073 هرمزگان سرخون قلعه قاضی
72371176 هرمزگان تازیان تازیان پایین سه راه شهرو
72371171 هرمزگان زمین سنگ بندرعباس جاده بندر-میناب-زمین سنگ
72371094 هرمزگان خونسرخ خونسرخ-جنب مخابرات
72371154 هرمزگان شهید رجایی گمرک شهید رجایی-ساختمان اداری
72371092 هرمزگان فین فین-بلوار امام خمینی


دفاتر میناب
کدپیشخوان استان شهرستان آدرس
72371046 هرمزگان میناب میناب بل ولیعصر
72371136 هرمزگان میناب میناب خیابان شهید
72371060 هرمزگان میناب میناب بلوار امام خمینی سه راه بیمارستان قدیم
72371082 هرمزگان میناب میناب-بلوار اما خمینی شهرک شهید عباسپور
72371142 هرمزگان میناب میناب -میدان ولایت
72371084 هرمزگان میناب میناب بلوار امام
72371120 هرمزگان میناب -بلوار ولیعصر
72371141 هرمزگان میناب
72371115 هرمزگان میناب-ابتدای جاده سد

توابع میناب
72371175 هرمزگان تیرور تیرور خیابان خلیج فارس
72371110 هرمزگان هشتبندی هشتبندی جنب مسجد جامع
72371006 هرمزگان هشتبندی هشتبندی-جنب مصالح ساختمانی عیدزاده


دفاتر رودان
کدپیشخوان استان شهرستان آدرس
72371099 هرمزگان رودان رودان بل انقلاب
72371113 هرمزگان رودان بلوار بسیج

توابع رودان
72371163 هرمزگان زیارتعلی رودخانه-شهر زیارتعلی
72371162 هرمزگان جغین جغین روبروی بخشداری
72371165 هرمزگان جغین جغین روستای دره حاجی


دفاتر جاسک
کدپیشخوان استان شهرستان آدرس
72371111 هرمزگان جاسک بندرجاسک خیابان امام خمینی
72371107 هرمزگان جاسک

دفاتر سیریک
کدپیشخوان استان شهرستان آدرس
72371108 هرمزگان سیریک سیریک بلوار امام خمینی
72371168 هرمزگان شمع جو سیریک - شمع جو

دفاتربشاگرد
کدپیشخوان استان شهرستان آدرس
72371129 هرمزگان بشاگرد بشاگرد-سردشت

دفاتر حاجی آباد
کدپیشخوان استان شهرستان آدرس
72371133 هرمزگان حاجی آباد حاجی آباد بلوار شهید بهسشتی
72371156 هرمزگان حاجی آباد حاجی آباد خیابان امام خمینی
72371088 هرمزگان حاجی آباد حاجی آباد-میدان امام
72371153 هرمزگان فارغان فارغان-مجتمع تجاری مسکونی شهرداری
72371147 هرمزگان حاجی آباد - خیابان ولیعصر شمالی

دفاتر قشم
کدپیشخوان استان شهرستان آدرس
72371145 هرمزگان قشم قشم پایین تر از اداره برق
72371130 هرمزگان قشم قشم خیابان شهید نظری
72371061 هرمزگان قشم قشم-چهارراه پردیس

توابع قشم
72371048 هرمزگان درگهان درگهان - خیابان اصلی درگهان
72371158 هرمزگان قشم-هلر درگهان- بلوار ساحلی هلر
72371123 هرمزگان سوزا سوزا- خیابان آموش و پرورش
72371151 هرمزگان کاروان کاروان- جنب بانک صادرات


دفاتر کیش
کدپیشخوان استان شهرستان آدرس
72371137 هرمزگان کیش کیش سفین
72371167 هرمزگان کیش کیش مجتمع شارستان
72371051 هرمزگان کیش -سفین فاز f خدماتی
72371143 هرمزگان کیش -جنب بازار مریم
72371169 هرمزگان کیش-بازار بساک


دفاتر بندر لنگه
کدپیشخوان استان شهرستان آدرس
72371125 هرمزگان لنگه لنگه بل امام خمینی خ شهرداری
72371173 هرمزگان لنگه بندرلنگه خیابان انقلاب
72371049 هرمزگان لنگه بندرلنگه =خیابان انقلاب روبروی درب گمرک
72371105 هرمزگان لنگه اداره پست قدیم
72371087 هرمزگان لنگه بندرلنگه-بلوار امام خمینی روبروی پانسیون پزشکان

توابع لنگه
72371047 هرمزگان کنگ بندرکنگ-خ طالقانی
72371114 هرمزگان لنگه کنگ خیابان شهید رجایی
72371050 هرمزگان کنگ کنگ خیابان امام خمینی


دفاتر چارک
کدپیشخوان استان شهرستان آدرس
72371004 هرمزگان چارک بندر چارک یلوار شهدا

دفاتر بستک
کدپیشخوان استان شهرستان آدرس
72371083 هرمزگان بستک بستک بلوار شهدا
72371118 هرمزگان بستک بستک-خیابان ولیعصر
72371005 هرمزگان بستک بستک خیابان امام خمینی
72371007 هرمزگان جناح جناح -خیابان بهزیستی
72371091 هرمزگان بستک بستک-میدان بسیج

دفاتر جناح
کدپیشخوان استان شهرستان آدرس
72371160 هرمزگان جناح جناح آیت الله خامنه ایی جنب مسجد علی بن ابیطالب
72371007 هرمزگان جناح جناح -خیابان بهزیستی


دفاتر پارسیان
کدپیشخوان استان شهرستان آدرس
72371127 هرمزگان پارسیان پارسیان بلوار معلم
72371138 هرمزگان پارسیان پارسیان-روبروی اداره مخابرات
72371134 هرمزگان پارسیان پارسیان-روبروی حسینیه 14معصوم

توابع پارسیان
72371159 هرمزگان دشتی پارسان دشتی-بلوار امام شافعی
72371157 هرمزگان کوشکنار کوشکنار-خیابان اصلی
72371164 هرمزگان دشتی دشتی


دفاتر خمیر
کدپیشخوان استان شهرستان آدرس
72371090 هرمزگان بندر خمیر بندرخمیر -بلوارملا سلیمان
72371059 هرمزگان خمیر بندر خمیر-خیابان اصلی-پشت شبکه بهداشت
72371121 هرمزگان خمیر بندر خمیر خیابان امام خمینی سه راه شهرداری

توابع خمیر
72371174 هرمزگان بندر پل بندرپل خیابان اصلی به سمت اسکله
72371161 هرمزگان بندرپل
72371112 هرمزگان رویدر رویدر -خیابان امام خمینی
72371109 هرمزگان رویدر رویدر-محله دهنو