عنواندسته‌بندیتاریخ ایجادحجم 
شیوه های دعوت به نمازنماز1395/11/132.31 MBدانلود

ستاد اقامه نماز اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان

  • به خانواده خود فرمان نماز بده و به اين پشتكار داشته باش و در اين راه صابر باش. طه132