آدرس : بندرعباس – بلوار امام خميني (ره)- جنب ناحيه انتظامي هرمزگان – اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان
  كد استان 076
دفتر مديريت :33332597 -33334704
كد پستي :۹۳۳۹۹-۷۹۱۶۷
infor_hormozgan@mrud.gov.ir آدرس ايميل اداره كل راه وشهرسازي هرمزگان
ملاقات عمومي با مدير كل : هر هفته سه شنبه ساعت : ۸ الي ۱۲