آدرس :

ساختمان شماره 1 : بندرعباس – بلوار امام خميني (ره)- جنب ناحيه انتظامي هرمزگان – اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان

ساختمان شماره 2 : بندرعباس -كوي فرهنگيان - خيابان ابن سينا - اداره كل راه و شهرسازي 

 

كد استان 076
دفتر مديريت :33332597 -33334704
كد پستي :۹۳۳۹۹-۷۹۱۶۷
 

آدرس ايميل اداره كل راه وشهرسازي هرمزگان : info_hormozgan@mrud.gov.ir


ملاقات عمومي با مدير كل : هر هفته سه شنبه ساعت : ۸ الي ۱۲